Ти си тука

Активности

2021 година

На ден 02.12.2021 по повод, 03.12.2021 МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛУЃЕТО СО ПОПРЕЧЕНОСТ, Хуманитарната Фондација "Проф. д-р. Љупчо Ајдински"  ги додели следните награди и признанија:
2018 година

Доделени парични награди на 28.04.2018 година:


1. Хуманитарната фондација „Професор д-р Љупчо Ајдински“ доделува парична награда во износ од 10.000 денари заедно со СЕРТИФ...

2017 година

Доделени награди на 03.12.2017 година:


1. Се доделува парична награда во износ од 10.000 денари заедно со СЕРТИФИКАТ на Ангела Мирчевска за постигнат на...

2016 година

НАГРАДИ


1. Награда во износ од 10.000 денари заедно со сертификат на Симона Костадинова од генерацијата запишана во 2011/2012 година на Институтот за де...

2015 година

Доделени награди на Филозофски факултет на 03.12.2015 година:


Стојчевска Анита – Студент со највисок просечен успех на Институтот за дефектологија во ге...

Отворете ги прозорците

Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на здружението „Отворете ги прозорците“ му беше доделена награда за постигнати врвни научно-истражувачки резултати во областа на дефектологијата и...

Создавање работа и развој на студиите по дефектологија...

1, Работа и развој на студиите
2, Доделување дипломина студенти од првата генерација и наградата од Проф. д-р Љупчо Ајдински за студент првенец
3, Пензионирањето на Проф. д-р Љупчо Ајдински 2000
4,...

Стручен тим на Институтот за дефектологија

Во текот на првите 3-4 години во изведување на наставата, покрај проф. д-р Љупчо Ајдински и пензионираниот проф. д-р  Славчо Керамитчиевски, настава изведуваа и наставници од дру...

Студиите по дефектологија при Филозоскиот факултет во...

По предлог на Сојузот на дефектолозите на Македонија, а по предходно изготвена Програма од професорите д-р Љупчо Ајдински и д-р Славчо Керамитчиевски, во учебната 1993/94 година...

Центар за вонредно студирање

По иницијатива на Сојузот на дефектолозите на Македонија, Дефектолошкиот факултет од Белград отвори Центар за вонредно студирање за студентите запишани на овој факултет од Македо...

Страници