Ти си тука

Управен одбор

Одборот на фондацијата

Одборот на фондацијата од 11 члена го сочинуваат следните лица:


            1. Раководителот на институтот за дефектологија (специјална едукација и рехабилитација) при фил...