Ти си тука

Настани

Отворање на институции

ОТВОРАЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ


I. Иницијативи и подготовки за отворање на институции за лица со психичка попреч...

„Заштита, рехабилитација, воспитание и образование на...


Професорот д-р Љубомир Савиќ при промоцијата на книгата „ Заштита, рехабилитација, воспитание и образование на лицата со пречки во развојот во Република Македонија“, како...

„Интегрална рехабилитација на ментално ретардираните...


Во 1981 година испадна од печат книгата-учебник на проф.д-р Љупчо Ајдински „Интегрална рехабилитација на ментално ретардираните лица“.

...

Престој во Чикаго

Од април до октомври 1965 год. заедно со уште три преставнички од Белград, Загреб и Љубљана,  Љупчо Ајдински беше на студиски престој во Соединетите Американски Држави како стипе...

Промоција во Ректоратот на Белградскиот универзитет

Мајчинска честитка за докторатот при промоцијата во Ректоратот на Белградскиот универзитет во1981 годинаСвеченоста по одбранетата докторска дисертација

Честитки на свеченоста по одбранетата докторска дисертација:


„ Современ систем на интегрална рехабилитација на ментално ретардирани лица “

...

Страници