Ти си тука

Видео

Изложбен Салон на Фондацијата

ул. Костурски Херои бр. 42,
1000, Скопје


Патот до успехот 07-05-2016

24 Vesti TV


ТВ Алфа мај 2002

Создавање работа и развој на студиите по дефектологија...

1, Работа и развој на студиите
2, Доделување дипломина студенти од првата генерација и наградата од Проф. д-р Љупчо Ајдински за студент првенец
3, Пензионирањето на Проф. д-р Љупчо Ајдински 2000
4,...

Проф. д-р Љупчо Ајдински Доделени Награди

Доделени награди


1. Награда: „ Статуетка Мајка Тереза“ 2003
2, Државна Награда: „11 Октомври“ 2003
3, Светска награда: „2000 Милениумски златен медал на честа“ 1999
4, Државна награда: „Св....

Создавање работа и развој на студиите по дефектологија...


Потребата од основање студии
Почеток на работа со студиите
Една година работа со студиитеДве година работа со студиите
Посета на студиите од г-от Лингвист од ООН

Интервју за МТВ - Д-р Ајдински