Ти си тука

Донација

Фондацијата може да има и дополнителни доброволни финансиски средстства од донатори (работни организации, невладини хуманитарни организации и поединци, почитувачи на носителот на  фондацијата), со тоа што за нивното зголемување ќе се грижи Одборот на фондацијата.

Целта на фондацијата е:

- Хуманитарна активност:

- Доделување стипендија на најдобар ученик  по успех од средно училиште при упис на студии на Институтот за дефектологија (специјална едукација и рехабилитација) при Филозофскиот факултет во Скопје

- Доделување на награди на: 

  • студент – првенец на генерацијата при завршување на студиите на Институтот за дефектологија (специјална едукација и рехабилитација) при Филозофскиот Факултет во Скопје;
  • на истакнат дефектолог – рехабилитатор во практиката од посебните училишта односно установи во Р. Македонија;
  • истакнат ученик од посебните училишта односно установи во Р. Македонија, истакнато посебно училиште односно установа во Р. Македонија, 
  • истакнато Здружение на граѓани кое се грижи за лица со инвалидитет
  • на лице истакнато со врвни научно-стручни достигнувања во дефектологијата и социјалната заштита.

Средствата можете да ги донирате на:

Фондација "Професор д-р Љупчо Ајдински" - Скопје

Жиро Сметка: 300 000 003 375 345

Депонент Банка: Комерцијална Банка А.Д. Скопје

 

За подетални информации можете да не побарате на следните телефони:

+ 389 ( 0 ) 71 373 523

+ 389 ( 0 ) 78 489 260


Моб.: +389 (0) 71 373 523
Моб.: +389 (0) 78 489 260

- See more at: http://fla.mk/contact#sthash.hlSofEYF.dpuf

Моб.: +389 (0) 71 373 523
Моб.: +389 (0) 78 489 260

- See more at: http://fla.mk/contact#sthash.hlSofEYF.dpuf