Ти си тука

Доделување награди на Филозофски факултет на 03.12.2015 година

Стојчевска Анита – Студент со највисок просечен успех на Институтот за дефектологија во генерацијата запишана во 2010/2011. Постигнат успех 9,60.


Николовска Ангела – ученик со средно образование кој се запишува на Институтот за дефектологија со највисок просечен успех (освоени 93,787 поени).


Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА за постигнати одлични резултати во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со интелектуална попреченост


Македонско научно здружение за аутизам за постигнати научно-истражувачки резултати во областа на дефектологијата