Ти си тука

Создавање работа и развој на студиите по дефектологија 2 дел

1, Работа и развој на студиите
2, Доделување дипломина студенти од првата генерација и наградата од Проф. д-р Љупчо Ајдински за студент првенец
3, Пензионирањето на Проф. д-р Љупчо Ајдински 2000
4, Прослава на 10-години работата на студиите во Охрид 2003