Ти си тука

Центар за вонредно студирање

По иницијатива на Сојузот на дефектолозите на Македонија, Дефектолошкиот факултет од Белград отвори Центар за вонредно студирање за студентите запишани на овој факултет од Македонија

Студенти од Центарот за вонредно студирање со својот професор д-р Љупчо Ајдински во посета на Специјалниот завод во Демир Капија