Ти си тука

Доделување на наградата „11 Октомври“

                                       Од доделување на наградата „11 Октомври“

Честитки од сите страни, за големите и заслужените одличја.

А лауаретот со својата едноставност и скромност вели:

„Животот, здравјето и привилегијата да работам и создавам добрини на кои другите ќе им се радуваат се вредноста на овие награди. Ги споделувам со сите оние кои како и јас се радуваме на добрините што сме ги оставиле зад нас. Сè што можам, умеам и знам ќе правам и давам за духовното и универзалното богатство на татковината која ме родила и на која треба да ѝ служиме“.