Ти си тука

Учество на радио, ТВ-емисии и печатени медиуми

1. ХУМАНОСТА КАКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РАДИОРЕПОРТАЖА ПО­С­ВЕ­ТЕНА НА ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ ЕДЕН ОД ОСНО­ВО­ПО­ЛОЖ­НИЦИТE НА МАКЕДОН­СКА­ТА ДЕФЕКТОЛОГИЈА, 2001 ГОДИНА (подготвена од Стојан Тренчевски по повод промоцијата на книгата: „50 години заштита, рехабилитација, воспитание и образова­ние на лицата со пречки во развојот во Република Македонија“)

2. РАЗГОВОР СО ЕКИПА ОД МТВ ВО ДОМОТ НА ЉУПЧО АЈДИНСКИ ЗА ДОБИЕНИТЕ НА­ГРА­­ДИ И ЗА НЕГОВАТА СТРУЧНА АКТИВНОСТ - 1999 ГОДИНА

3. ГОСТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО РАДИО ПО ПОВОД ДОБИ­ВА­­ЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 2003 ГОДИНА

4. ПРИЈАТЕЛ ШТО СЕ СЛУША И ШТО ЗНАЕ СÈ - РАДИОЕМИСИЈА ПО ПОВОД 80-ГОДИШНИОТ РОДЕНДЕН И 65 ГОДИНИ ХУМАНА И НА­УЧ­НА ДЕЈНОСТ НА ЉУПЧО АЈДИНСКИ, 2010 ГОДИНА (Наташа Андреевска, уредник во Македонското радио, Радио Скопје, во рамките на емисијата „Секојдневие“)

5. ГОСТУВАЊЕ НА ЉУПЧО АЈДИНСКИ ВО ЕМИСИЈАТА НА МРТ „СВЕТ НА ТИШИНАТА“ ПО ПОВОД ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

6. РАДИОЕМИСИЈА „ИСТОРИСКИ ФОКУС“ НА МАКЕДОНСКОТО РА­ДИО - РАДИО СКОПЈЕ ПО ПОВОД: 125 ГОДИНИ ОД РАЃА­ЊЕТО  НА  ИВАН  ИЛИЕВ  АЈДИНСКИ, 1885 – 1923. (Разговорот го водеше Александар Ангеловски со внукот на Иван Илиев Ајдински-проф. д-р љупчо Ајдински)

7. ГОСТУВАЊЕ НА ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ ВО УТРИНСКА ПРОГРАМА НА ТВ АЛФА (30.08.2011)

8. РАДИОЕМИСИЈА „СЛУШАЈТЕ РАДИО“ - РАЗГОВОР ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ ПО ПОВОД ДОБИ­ВА­­ЊЕ­ТО НА НАГРАДАТА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ „13 НОЕМВРИ“ – 2010 ГОДИНА

9. РАЗГОВОР СО ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ ОБЈАВЕН ВО СПИСАНИЕТО „ШИЛО“, СИДНЕЈ, АВСТРА­ЛИ­ЈА, НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА