Ти си тука

Меѓнародниот конгрес за заштита и рехабилитација

Љупчо Ајдински заедно со Др. Вулнет Старова, како учесници  на Меѓнародниот конгрес за заштита и рехабилитација на ментално ретардирани лица во Варшава 1976 година.