Ти си тука

Отворете ги прозорците

Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на здружението „Отворете ги прозорците“ му беше доделена награда за постигнати врвни научно-истражувачки резултати во областа на дефектологијата и социјалната заштита од Фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“.