Ти си тука

Проф. д-р Љупчо Ајдински Доделени Награди

Доделени награди

1. Награда: „ Статуетка Мајка Тереза“ 2003
2, Државна Награда: „11 Октомври“ 2003
3, Светска награда: „2000 Милениумски златен медал на честа“ 1999
4, Државна награда: „Св. Климент Охридски“ 1999
5, Разговор на МТВ за добиени награди.
6, Државна награда: „Мајка Тереза“ 2008
7, Разговор на МТВ за доделената награда  „Мајка Тереза“ 2008