Ти си тука

Создавање работа и развој на студиите по дефектологија 1дел

  1. Потребата од основање студии
  2. Почеток на работа со студиите
  3. Една година работа со студиитеДве година работа со студиите
  4. Посета на студиите од г-от Лингвист од ООН