Ти си тука

Љупчо Ајдински со д-р Златан Сремац

Љупчо Ајдински, заедно со д-р Златан Сремац, Претседател на Сојузниот одбор за помош на ментално ретардирани лица, во посета на една установа за ментално ретардирани деца