Ти си тука

Иницијативниот одбор за формирање на Друштвото за помош на ментално ретардирани лица

Љупчо Ајдински како Претседател на Иницијативниот одбор за формирање на Друштвото за помош на ментално ретардирани лица во Македонија-1963 година

Исто така Ајдински беше и член, речиси на сите социјално-хуманитарни организации, на републичко и сојузно ниво. Сега е почесен претседател на неколку инвалидски и социјално  - хуманитарни организации во Републиката.