Ти си тука

50-годишнина (1946-1996 ) на Заводот за трансвузија на крв

По повод одбележувањето на 50-годишнината (1946-1996 ) на Заводот за трансвузија на крв, на проф. д-р Љупчо Ајдински, за големиот придонес како Претседател на Републичкиот координационен одбор за унапредување на крводарителството, му е доделена златна плакета