Ти си тука

Промоција во Ректоратот на Белградскиот универзитет

Мајчинска честитка за докторатот при промоцијата во Ректоратот на Белградскиот универзитет во1981 година