Ти си тука

Одбележувањето на денот на Младоста

Љупчо Ајдински беше задолжен со група пионери од Македонија во 1954 година да присуствува на одбележувањето на денот на Младоста, а по повод роденденот на Претседателот на државата Јосип Броз-Тито.

Љупчо Ајдински со група пионери од Македонија

во посета на Тито-1954 година