Ти си тука

Свеченоста по одбранетата докторска дисертација

Честитки на свеченоста по одбранетата докторска дисертација:

„ Современ систем на интегрална рехабилитација на ментално ретардирани лица “