Ти си тука

Прва генерација на Институтот за Дефектологија

Студенти од првата завршена генерација (1993/94 - 1996/97) на Инситутот за Дефектологија при Филозофскиот Факултет од Скопје

Свесни за придонесот на своите професори за завршување на студиите, студентите ја искористија можноста од сè срце да им се заблагодарат на своите професори, а особено на човекот кој скоро пет децении се внесе себеси и животот на неговото семејство за доброто на иналидизираите и за развојот на дефектолошката теорија и прак­тика, проф. д-р Љупчо Ајдински на кого му го врачија следното писмо: