Ти си тука

Претседателство на Сојузот на дефектолозите на Југославија

Проф. Д-р Љупчо Ајдински, како Претседател претседава со Претседателството на Сојузот на дефектолозите на Југославија